متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شرکت ID Soft ware از ان دسته شرکت های قدیمی است که وقتی یک بازی را می سازد و ان را منتشر می کند محال است که بازی به راحتی از یاد بازیکنان و منتقدین برود از نمونه شاهکار های این شرکت می توانم به دو بازی رستاخیز DOOM و بازی لرزش QUAKE اشاره کنم.