متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
از جمله وسایلی که این روزها در دست همه می توان مشاهدکرد وسیله ای آشنا به نام تلفن همراه است .تلفن های همراه(موبایل) هر ساله دستخوش تغییرات اساسی می شود و روز به روز امکاناتی جدید به تلفن های همراه با برند های متفاوت اضافه می شود ،برخی از افراد از غافله عقب نمی مانند و خود را به روز رسانی می کنند