DigiKala Ads
متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
بعد از سالها تلاش و کوشش و ذخیره کردن من هم بالاخره موفق شدم به استطاعت خرید یک آی فون همان چیزی که می خواستم برسم. و از آنجایی که من حسابی عاشق کتاب و مطالعه هستم یکی از اولین چیزهایی که سعی کردم آن را بر روی آیوفون خودم راه اندازی کنم چیزی