متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
از کجا می دانید . شاید تا یک ساعت دیگر اطلاعات تان به صورت کامل از بین برود . چون همه چیز در چند برد و قطعه الکترونیکی خلاصه می شود و هر آن امکان بروز مشکل وجود خواهد داشت . پس نتیجه می گیریم که پشتیبان گیری از (( اطلاعات مهم )) امری بسیار حیاتی است .