متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
زمانی که بحث از عکس خوب و عکاسی حرفه ای به میان می آید روشنایی و نور دهی نقش حیاتی در خلق یک عکس عالی ایفا می کند. سایت هایی از قبیل فلیکر به شما اجازه مشاهده میلیاردها عکس را می دهد و برخی از آنها واقعا شگفت انگیز و حرفه ای است اما هیچ راهی برای دانستن