متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
به طور مثال بازی Lost Planet 3 باید بازی یک شخصیت محور باشد و در درجه ی اول تک نفره. به همراهی یک ماجراجویی دلچسب و فاقد هر گونه عناصر کلیشه ای و تکراری.