متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

mail

هاتمیل در سال 1996 راه اندازی شد و در سال بعد توسط ماکروسافت خریداری شد و امکانات بی شماری به آن اضافه شد. امروز ماکروسافت سرویس ایمیل 16 ساله ی خود را دگرگون کرده است.