متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مجموعه افزونه های موزیلا،از آن دسته از افزونه هاست که توسط کاربران یا شرکت موزیلا به وجود آمده اند. این افزونه ها را می توان در وب سایت شرکت مشاهده کرد که معمولا بسط و توسعه یافته اند و به طور کلی