متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
بسیاری از کاربران روی پخش کننده VLC به عنوان بهترین دستگاه پخش چند رسانه ای قسم می خورند، اما واقعیت این است که تعداد زیادی پخش کننده توانمند دیگر نیز وجود دارند، مانند پخش کننده های صوتی تصویری چند منظوره و