متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
به تازگی در بین سازنده گان بازی های رایانه ای مُد شده است که بازی های قدیمی خود را به صورت HD برای کنسول های نسل جدید خانگی منتشر می کنند تا از طرفی هم بازی های خوب قدیمی خود را دوباره زنده کنند و هم پول خوبی به جیب بزنند.