متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
Elgato EyeTV DTT Deluxe TV tuner micro-stick Elgato در انگلستان یک EyeTV DTT Deluxe Micro-stick را به نمایش گذاشت.این micro stick از یک USB هم […]