متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اگر شما نیاز به پیدا کردن ایمیلی در اوت لوک دارید، قابلیت جستجو می تواند برای شما ارزشمند باشد، اما از این رو که تنها به جستجو پوشه فعلی می پردازد برای کاربر اذیت کننده است. در این مقاله کوتاه نگاهی داریم به چگونگی اضافه کردن همه پوشه ها و حتی آیتم های حذف شده به جستجو