متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
برنامه های میزکار راه دور، روشی عالی برای تشخیص و برطرف نمودن مشکلات در دیگر رایانه ها از طریق اینترنت است. دسترسی از راه دور می تواند دارای انواع گوناگونی باشد؛ برخی اتصال ها به شما تنها اجازه مشاهده صفحه میزکار (دسکتاپ)، و هر آنچه در آن اتفاق می افتد را می دهند، در حالی که برخی شما را به