متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اولین محصول متمرکز بر امور تجاری، یک رایانه دسکتاپی چند منظوره با مانیتور 23 اینچی دارای replicator port و دارای 2 پردازنده در فضایی کوچک است.