متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
يك هكر روسي گفت دسترسي به روت را با قيمت 3000$ مي‌فروشد! روز دوشنبه، وب سايت پايگاه داده ي MySQL متن باز، هك شد و جهت خدمت كردن به بدافزار جهت حمله به مراجعين، استفاده شد.