متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
ویندوز 8 تاکنون با مجموعه مختلفی از افکار و عقاید روبرو شده است. برخی به سادگی در مورد دگرگونی ناگهانی رابط کاربری مردد هستند، در حالی که دیگران استقبال گرمی از آن کرده اند. می گویم، پیش تر روید و بازنگری عمیق ما در مورد ویندوز 8 را بررسی کنید تا خودتان تصمیم بگیرید. یکی از دگرگونی های اصلی در آخرین ارائه