متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مدت​هاست که ترجيح مي​دهم هر نرم​افزاري که نياز دارم، ابتدا در دنياي OpenSource و پروژه​هاي Free دنبال آن بگردم و اگر چيزي يافت نشد که دندان