متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
Pete Lau ؛ مدیر اسبق برند Oppo  چندی پیش ؛ اهداف و نقشه های خود را تحت نام “the perfect smartphone” برای عموم اذعان کرد […]