متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
معمولا در هر داستان دو طرف وجود دارد، با بازی رزیدنت ایول: عملیات شهر راکون، ما در نهایت به زیرچشمی نگاه کردن پشت صحنه های از شرکت Umbrella، یک شرکت داروسازی پیچ خورده، که باعث شیوع بیشتری نسبت به درمان است