متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
بر اساس این گزارش دلیل این انتخاب را می‌توان در نوع طراحی و میزان کارایی این مادربرد جست‌وجو کرد که توانسته است این