متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
Tactus یک کاور جادویی است که صفحه کلید نمایشگر آیپد مینی را فیزیکی می کند. کاور جدید شرکت Phorm به نظر می رسد مثل یک کاور معمولی آیپد مینی است، […]