متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آیا جدیدا شروع به استفاده از گوگل پلاس کرده اید؟ پس باید بدانید که آدرس های پروفایل بسیار بدترکیب به نظر می رسند و خیلی سخت می شود آنها را بخاطر سپرد. اگرچه همیشه می توانید از کوتاه کننده هایی همچون Bit.ly برای ایجاد آدرس های کوتاه استفاده کنید اما دریافت یک آدرس از سرویسی ویژه خیلی بهتر است. Plus.ly یکی از این سرویس هاست.