متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در اين مقاله سعي شده معرفي كوتاهي از زبان برنامه نويسي دلفي داشته باشيم. در مقالات بعدي به آموزش كامل اين زبان خواهيم پرداخت.