متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اخیرا، Mozilla نرم افزار Firefox7 را ارائه داده است که باعث ایجاد مشکل برای تعداد زیادی از کاربران Firefox، از جمله من شده است. پس از به روز کردن آخرین نمونه Firefox ، همه add-on ها از صفحه مدیریت add-on ناپدید میشوند. این یک اشکال در آخرین