متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
“اتومبیل‌های بدون سرنشین” همیشه جزو یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های گوگل بوده است. درحالی‌که آن پروژه همچنان درحال‌توسعه است, گوگل قصد دارد تا سرویسی را راه‌اندازی […]