متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
۱-برای این کار ابتدا باید ip address کامپیوتر pc (کامپیوتری که پرینتر به آن وصل است و توسط آن Share شده است) را پیدا کنید .