متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
همانطور كه در مقاله قبلي بيان شد يكي از مهم ترين اجزاي سخت افزاري هارد ديسك است.ظرفيت هارد ديسك كاملا باتوجه به نوع كار شما وميزان نياز شما به ذخيره سازي داده ها انتخاب مي شود .