متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
بازی سایلنت هیل دوباره برگشته تا با یک نسخه ی کلاسیک، همه ی طرفدارانش را حسابی شوکه کند. آخرین شماره ای که از بازی تپه ی خاموشی منتشر شد، Downpour نام دارد و به نظر من این عنوان نقطه ی اوجی برای سری بازی های سایلنت هیل است.