متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در این چند روزی که سپری شد بازار شایعات بیکار ننشسته بود و شایعاتی پیرامون  پرچمدار بعدی برند سونی به گوش می رسید.حتی چندین تصویر […]