متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
ایلان ماسک، مهندس،مخترع و یکی از شخصیتهای شهره دنیای فناوری است.پیشرفت های فعلی دنیای فن اوری وی را اقناع نمی کنند و به دنبال پیشرفت […]