متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
بازي بعدي Tomb Raider كه قرار است توسط Crystal Dynamics براي كنسول هاي خانگي عرضه شود، تا سال 2013 به تاخير افتاد.