متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
وقتی رادیو اختراع شد, به سرعت جای خودش را در میان مردم باز کرد. در هر خانه ای میشود حداقل یک دستگاه رادیو پیدا کرد. سپس تلویزیون و رادیو به عنوان محبوب ترین وسایل الکترونیکی و سرگرمی شناخته شده اند, البته تا قبل از اختراع اینترنت. اگر چه اینترنت در حال حاظر برای تحقق رفع نیاز های سرگرمی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد, اما رادیو و تلویزیون هنوز هم توسط بسیاری از مردم استفاده می شود.