متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
Ryan Haveson از کمپانی سازنده ی ویندوز امروز به وبلاگ ویندوز ۸ سری زد و در مورد یکی از قابلیت های ویندوز ۸ اطلاعاتی به […]