متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
توسعه قابلیت‌های جدید برای دومین آپدیت عمده سیستم‌عامل ویندوز ۱۰ به پایان رسیده است و ردموندی‌ها در حال‌حاضر، بر روی عیب‌زدایی و بهبود ثبات این […]