متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
این کیس‌های چوبی بلک‌باکس مک‌بوک نسبت به نمونه‌های پیشینی که دیده بودیم، شیک‌تر و حتی با ریزه‌کاریهای بیشتری هستند. هر کدام از این محفظه‌ها، با دست روغنکاری شده، سنباده زده شده، با دست سائیده شده و به طور مجزا شماره ‌گذاری