متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
طی شایعات اخیر شرکت بزرگ Microsoft برای تایید کنسول نسل بعدی خود یعنی Xbox720 یک سری تصاویر از قبل اماده شده در برخی سایت های مختلف مربوط به بازی های