بزرگترین سرمایه مجله اینترنتی گویا، وجود نویسندگان و کارشناسان متعهد و با انگیزه در این پایگاه علمی تحلیلی است. گویا آی تی موفقیت ها و کامیابی های خود را در گرو احترام، تکریم، درک متقابل و شایسته سالاری بین همکاران خود می داند، بر همین اساس تلاش مدیران شرکت ایجاد محیطی پویا، قانونمند و در عین حال صمیمی جهت حضور نخبگان و متخصصان است.

در حال حاضر به دلیل اجرای برنامه های توسعه ای و افزایش فعالیت های تخصصی در گروه گویا، افراد مشتاق و واجد شرایط می توانند جهت همکاری در زمینه های مورد نیاز تقاضای خود را ارسال نمایند.

شرایط عمومی افرادی که متقاضی همکاری در گروه اینترنتی گویا هستند،عبارت است از:

# نظم

# روحیه کارگروهی

# روحیه پیشرفت و کسب علم و فناوری روز

# اشتیاق و علاقه به کار

# متعهد و مسئول نسبت به حفظ اسرار و اطلاعات گروه و همکاران

# عدم سوء سابقه و یا ممنوعیت ها و محرومیت ها ارشادی

# اعطای حق دائمی، رایگان، غیرانحصاری و حق ثانوی تولید (sub-licenseable) محتوا به گویا آی تی

****************************************

پس از تایید همکاری کارشناسان و نویسندگان داوطلب توسط هیئت مدیره شرکت، مطالب و مندرجات افراد باید با رعایت کامل شرایط زیر بارگذاری شود:

* با اصول و مبانی دین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته و در تضاد نباشد.

* باعث تشویش اذهان عمومی نگردد.

* مخل نظم،آرامش و اخلاق حسنه حاکم بر جامعه نباشد.

* با سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشد.

* عدم اشاعه فحشاء و منکرات و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی. در مطالب. ( بند۲ ماده۶ قانون مطبوعات )

* مطلب مندرج باید محصول واقعی نویسنده باشد و ایشان از این حق برخوردار است که آن را در دسترس گویا آی تی برای کلیه مقاصد تعریف شده در بالا قرار دهد.

* گویا آی تی در مقابل هرگونه هزینه های حقوقی، خسارات و سایر مخارجی که ممکن است در نتیجه تخطی نویسندگان در ثبت مطالب حادث شود مصون می باشد.

* عدم درج هر گونه تبلیغ و معرفی محصولات و یا خدمات رقبای گویا و یا شرکت های همکار،  فقط با اجازه گویا آی تی امکان پذیر است.

* مطالب و محتویات نباید کمتر از ۳۰۰ کلمه باشد و فرمت و قالب نوشته ها باید به صورت منظم و مرتب در سایت نمایش داده شود.

****************************************

افرادی که با رعایت شرایط فوق تمایل به درج مطالب و نوشته های خود در مجله اینترنتی گویا آی تی دارند ، پس از هماهنگی مدارک زیر را تهیه و را ارسال نمایند:

دریافت فرم همکاری با گویا آی تی