متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اگرچه نرم افزار فلش بیشتر یک نرم افزار برنامه نویسی به حساب می آید ولی شرکت سازنده در کنار این برنامه نویسی یک محیط گرافیکی را هم آماده کرده است که دیگر لازم نباشد برای بازی و برنامه های که میخواهید با فلش بسازید اشکال گرافیکی مورد