متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اتومبیل های خود-راننده از بی ام وی گرفته تا بنتلی، هر شرکتی به دنبال ساخت یک ماشین اتوماتیک و مستقل است. همچنین این ایده زمانی […]