متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آرتور سی کلارک جمله جالبی دارد: "هر فن آوری به اندازه کافی پیشرفته از جادو غیر قابل تشخیص می باشد! " و با عرضه هر نسخه جدیدی از وایشگر تصاویر استاندارد ادوبی یعنی ، فتوشاپ ، بیشتر