متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
نیاز به ترجمه ی متون مختلف به زبان های مورد نظر ما در هنگام استفاده از هر مرورگری محسوس است ،در اُپرا افزونه ی translator […]