متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در این مقاله میخواهیم به معرفی و برسی Anti-Aliasing بپردازیم. Anti-Aliasing در چندین عرصه مثله انیمیشن و بازی های رایانه ای کاربرد دارد و البته نه مستقیم. اول از همه Anti-Aliasing رابطه ی مستقیمی با گرافیک یک بازی دارد و بعد گرافیک قسمتی از یک بازی را تشکیل میدهد.