متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
سازنده تلفن همراه نوكیا به تازگی امتیاز انحصاری برای دستگاهی را به ثبت رسانده كه با داشتن نمایشگر قابل انعطاف، از نظر فیزیكی قابل خم شدن است.این امتیاز انحصاری كه در آمریكا به ثبت