متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مثله اينكه بازار بازي هاي ايراني و جشنواره ي هر ساله ي بازي هاي ملي حسابي داغ است. چندي پيش نمايشگاه رسمي بازي هاي رايانه اي در تهران به پا شد و بازي ساز هاي ايراني در آنجا به معرفي محصولات خود پرداختند.