متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
فکر می کنم بعد از چندین هفته که از ارائه ی سرویس +Google گذشته بیشتر خوانندگان گویا آی تی آشنایی لازم را با این سرویس کسب کرده باشند. حین گشت و گذار در وب به راهنمایی برخوردم که در دو تصویر به طور خلاصه