متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اجاق آتش گوگل یعنی FeedBurner مدتی بود به همت فیلترینگ خاموش شده بود! که در طی اعتراضات وبمستران ایرانی این اجاق برای ایرانیان روشن شد. سرویس FeedBurner کمک می کند