متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
نويسندگان متعددي زندگينامه‌هايي در مورد مردي نوشته‌اند كه ثروت اپل را بازگرداند، اما كار همگي آن‌ها بدون كمك يا تاييد جابز بوده است و تصور مي‌شود جابز در گذشته به انتشار چنين