متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
بازار اسپیکر بر خلاف گذشته دیگر آن فضای پویا و پر التهاب و پر رقابت خود را از دست داده است. اما این بدان معنا نیست که کاملا از جنب و جوش و حرکت افتاده باشد و شرکت Logitech ه کمی پر تحرک شدن این بازار کمک کرد و مدل جدید اسپیکر های