متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
ایجاد نوشته ای هنری به شکل کد های اسکی (ASCII) چیز جدیدی نیست ، اما انجام فقط چند کلمه یک عبارت کوتاه هم در حدود یک ساعتی زمان می برد. Asciimo روش مرسوم این کار را با تبدیل مستقیم متن دلخواه شما به هنر اسکی بسیار زیبا متحول