متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
پس از اموزش تعریف و کار با متغیرها در مقاله قبلی حالا نوبت به استفاده از انها در یک پروژه عملی است!قبل از هرپروژه ما باید روند کار انرا در ذهنمان مدل سازی کنیم که چه ویژگی ها و امکاناتی در صفحه برنامه خود نیاز